Оцінка відповідності роботи вентиляційних установок в виробничому приміщенні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

умови праці, мікрокліматичниі параметри, експлуатація систем вентиляції, повітрообмін, робочі місця, очищення повітря

Бібліографічний опис

Помешкіна І. Л. Оцінка відповідності роботи вентиляційних установок в виробничому приміщенні / І. Л. Помешкіна, О. Г. Янчик // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – С. 35