Проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості на підприємствах України

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

економічний розвиток, дебіт, господарська діяльність, облік, economic development, debit, economic activity, accounting

Бібліографічний опис

Єрмоленко О. К. Проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості на підприємствах України / О. К. Єрмоленко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 65-67.