Дослідження енергоефективності будівлі КЗ "Харківська спеціалізована школа №11"

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

Анотація

Опис

Ключові слова

енергетичні ресурси, шкільна будівля, термограма, теплопередача, енергозбереження

Бібліографічний опис

Шокарьов Д. А. Дослідження енергоефективності будівлі КЗ "Харківська спеціалізована школа № 11" / Д. А. Шокраьов, І. С. Панасенко // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації : зб. наук. пр. 17-ї Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 11-12 квітня 2019 р. / ред. кол.: О. В. Бялобржеський [та ін.]. – Кременчук : КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2019. – С. 140-142.