Application of oxide-metallic catalysts on valve metals for ecological catalysis

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

10.15587/1729-4061.2017.109885

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Технологический центр
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Анотація

Запропоновано спосіб одержання оксидно-металевих каталізаторів методом одностадійного плазмово-електролітичного оксидування вентильних металів для знешкодження токсидів природного та техногенного походження. Обґрунтовано застосування оксидів мангану та кобальту як легуючих компонентів. Встановлено, що одержані оксидні покриви характеризуються високою каталітичною активністю в модельних реакціях конверсії токсичних компонентів, зокрема відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння.

Опис

Ключові слова

екологічний каталіз, оксидно-металевий каталізатор, плазмово-електролітичне оксидування, каталітична активність

Бібліографічний опис

Application of oxide-metallic catalysts on valve metals for ecological catalysis / A. Karakurkchi [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Vol. 5, № 10 (89). – P. 12-18.