Электрохимический синтез точечных контактов в желатин-иммобилизированных электролитах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Наведено результати досліджень щодо електрохімічного одержання сплаву залізо-кобальт з цитратного розчину. Обґрунтовано використання кожного з компонентів електроліту. Показана залежність вихода за струмом від густини струму. Проаналізована морфологія поверхні біметалевих катодних осадів у присутності іонів Zn²⁺. Наведено властивості та сфери застосування таких покриттів.
The new method of obtaining point contacts, which can be used for investigation of the conductance quantum effects by the analysis of the great files of resistivity data and also in the analytic technique for the producing of the sensing elements of point-contact gas sensors at the detection and definition of same donor and acceptor gases, in particular H₂S, SO₂, NH₃, CO is proposed.

Опис

Ключові слова

процесс экспозиции, электропроводность, сульфат меди, процесс образования студня, переменный ток, мультиметр, хронопотенциограмма

Бібліографічний опис

Электрохимический синтез точечных контактов в желатин-иммобилизированных электролитах / А. И. Пилипенко [и др.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 21. – С. 72-81.