Принципи формування класифікатора конструкцій одягу з метою використання в сучасних САПР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Обґрунтована доцільність модульного проектування одягу в умовах сучасного промислового виробництва. Розглянута можливість використання структури загального класифікатора продукції для найменування та пошуку необхідних модулів. Запропонований класифікатор плечового одягу, який враховує принципи побудови конструкцій в сучасних САПР.

Опис

Ключові слова

модульне проектування, загальний класифікатор, найменування, модулі, плечовий одяг

Бібліографічний опис

Залкінд В. В. Принципи формування класифікатора конструкцій одягу з метою використання в сучасних САПР / В. В. Залкінд, М. Л. Рябчиков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 50-54.

Зібрання