Математична модель лінії електропередач в фазних координатах для дослідження електромагнітних перехідних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

In the article the mathematical model of the power lines in the phase coordinates for the study of electromagnetic transients.
В статті розглянуто математичну модель лінії електропередач в фазних координатах для дослідження електромагнітних перехідних процесів. Іл.:2. Бібліогр. 9 назв.

Опис

Ключові слова

електричні системи, трьохфазні математичні моделі, лінії електропередач, комп'ютерна модель ЛЕП

Бібліографічний опис

Рудевіч Н. В. Математична модель лінії електропередач в фазних координатах для дослідження електромагнітних перехідних процесів / Н. В. Рудевіч // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 59 (1032). – С. 117-123.