Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хіммотологія та нуль-вуглецеві джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисципліна «Хіммотологія та нуль-вуглецеві джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів» є однією з базових для навчання спеціалістів з енергетичного машинобудування. Мета лабораторних робіт дисципліни – закріплення теоретичних знань майбутніх фахівців, та отримання практичних навичок з основ одержання паливо-мастильних матеріалів для силових агрегатів транспортних засобів, раціонального вибору та використання палив, мастил та охолоджуючих рідин. Проведення лабораторних робіт надає практичні знання про фізико-хімічні властивості можливих палив, в тому числі й нуль-вуглецевих джерел живлення силових агрегатів транспортних засобів. В рамках лабораторних робіт вивчаються основи раціонального використання та оцінювання експлуатаційних якостей паливо-мастильних матеріалів, необхідних для експлуатації двигунів внутрішнього згоряння різних типів.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, нафтопродукти, визначення фракційного складу палива, хімічні технології, машинобудування, температура

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хіммотологія та нуль-вуглецеві джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 - Енергетичне машинобудування / уклад.: І. М. Карягін, О. Ю. Ліньков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 28 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71870.