Напрями покращення ефективного використання трудових ресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

підприємство, управління персоналом, конкурентоздатність, склад працівників, enterprise, personnel management, competitiveness, composition of employees

Бібліографічний опис

Дальченко А. В. Напрями покращення ефективного використання трудових ресурсів / А. В. Дальченко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 10-12.