Визначення критеріїв відбраковування машинної оливи з дисперсним феромагнітним порошком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

електричний струм, фізико-механічні характеристики, напівпровідникові терморезистори, вимірювальна техніка, магнітні рідини, машинобудування

Бібліографічний опис

Себко К. В. Визначення критеріїв відбраковування машинної оливи з дисперсним феромагнітним порошком / К. В. Себко, Т. М. Шелест // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 67-69.