Анализ состояния развития ветроэнергетических установок и вопросы динамики и прочности, связанные с ними

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У роботі проведено огляд розвитку вітроенергетики на теперішній час. Розглянуто типи вітроенергетичних установок, їх особливості, переваги та недоліки. Також розглянуто проблеми динаміки та міцності конструктивних елементів та напрямки їх вирішення.
The article deals with the question of wind energy development. Types of windmills, their structural features, advantages and defects were considered. Also in the work researches problems dynamics and strength of constructions and offers decision their solutions.

Опис

Ключові слова

ветроэнергетика, энергия ветра, ветровой потенциал, производство электроэнергии, уровень вибраций, динамическая устойчивость

Бібліографічний опис

Мартыненко Г. Ю. Анализ состояния развития ветроэнергетических установок и вопросы динамики и прочности, связанные с ними / Г. Ю. Мартыненко, Ю. В. Солянникова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 99-110.