Обеспечение размерной точности колесной пары, собираемой с использованием нагрева

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Проведене моделювання змінного температурного поля і термоупругого стану елементів вагонної колісної пари в процесі складання з індукційним нагрівом. Отримані характеристики спільної деформації деталей дозволяють обґрунтовано призначати складальний технологічний розмір.
The design of the variable temperature field and thermoelastic state of elements of the carriage wheeled couple in the process of assembling with the induction heating is conducted. The descriptions of joint deformation of details allow to appoint an assembling technological dimension.

Опис

Ключові слова

временной сборочный зазор, скрепление, индукционный нагрев, ступицы, деформирование

Бібліографічний опис

Куприянов А. В. Обеспечение размерной точности колесной пары, собираемой с использованием нагрева А. В. Куприянов // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 80-87.

Зібрання