Мовна підготовка майбутніх фахівців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
підготовка професійна, підготовка кадрів, комунікація, культура мовленнєва, мовлення ділове, економіст
Бібліографічний опис
Стороженко К. Мовна підготовка майбутніх фахівців / К. Стороженко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Л. Л. Товажнянський [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 63-64.