Оцінка умов праці формувальника ливарного цеху з метою запобігання травматизму та професійних захворювань

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У процесі трудової діяльності працівники ливарних цехів зіштовхуються з шкідливими і небезпечними виробничими факторами, які несприятливо впливають на їхню безпеку і стан здоров'я, і як наслідок, збільшують ймовірність виникнення професійних захворювань та отримання травм.

Опис

Ключові слова

охорона праці, ливарне виробництво, умови праці, професійні захворювання, небезпечні фактори, шкідливі фактори, травматизм

Бібліографічний опис

Слівна Д. Ю. Оцінка умов праці формувальника ливарного цеху з метою запобігання травматизму та професійних захворювань [Електронний ресурс] / Д. Ю. Слівна, Н. С. Євтушенко // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф студентів, аспірантів та молодих учених = Actual Problems of the Society’s Vital Activity : proc. 30th Intern. Sci. and Techn. Conf. of Young Scientists and Specialists / гол. оргком.: І. Солошич ; Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Електрон. текст. дані. – Кременчук, 2023. – С. 354-356. – URL: https://drive.google.com/file/d/16vUdHBI_eYqonPfEISU3dYStDqkJ_SFx/view, вільний (дата звернення 19.05.2023 р.).