Імідж керівника як управлінська та соціально-психологічна категорія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглянуті особливості іміджу керівника як управлінської та соціально-психологічної категорії, функції іміджу, стадії процесу формування іміджу керівника.
In the article considered features the manager’s image as the management and socio-psychological categories, functions of image, stages of the process of formation manager’s image.

Опис

Ключові слова

імідж, позитивний імідж, самопрезентація, вплив

Бібліографічний опис

Дуднєва Ю. Е. Імідж керівника як управлінська та соціально-психологічна категорія / Ю. Е. Дуднєва, О. І. Кір'ян // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 15. – С. 83-89.

Зібрання