Суб’єктивно-статистична оцінка технічної якості роботи системи DVB-T2 на рівні транспортного потоку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті представлено результати суб’єктивно-статистичної оцінки технічної якості роботи системи DVB-T2 при проведенні її на рівні транспортного потоку MPEG-2 за різних умов приймання сигналів цифрового телевізійного мовлення. Проведено детальний аналіз наслідків погіршення умов приймання на рівні транспортного потоку з урахуванням відмінностей в його структурі та запропоновано можливі технічні рішення щодо підвищення оперативності та ефективності системи моніторингу якості роботи мережі цифрового мовлення
In article the results of subjective-statistical estimation of DVB-T2 technical operational quality on MPEG-2 transport stream in different reception conditions of digital television broadcasting are presented. Detail analysis of receiving condition degradation on transport stream level with consideration its structure is conducted. Possible technical solutions on increasing of operability and efficiency for monitoring system of operation quality of digital broadcasting networks are proposed

Опис

Ключові слова

MPEG-2 TS, вимірювання, пріоритет помилки, суб’єктивне погіршення, Matlab, цифрове мовлення, measurements, error priority, subjective degradation

Бібліографічний опис

Баляр В. Б. Суб’єктивно-статистична оцінка технічної якості роботи системи DVB-T2 на рівні транспортного потоку / В. Б. Баляр // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 11 (985). – С. 58-65.

Зібрання