Розвиток авіапромислових підприємств України через кооперацію з іноземними партнерами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто можливість створення спільного підприємства між ДП «№410 завод ЦА» та французькою компанією з ремонту авіадвигунів, наведена можлива форма створення спільного підприємства.
Possibility of creation of joint venture is considered between DP «№410 factory of civil aviation» and by the French company from repair of aero-engines, the possible form of creation of joint venture is resulted.

Опис

Ключові слова

спільне підприємство, ремонт авіадвигунів, міжкорпоративна взаємодія

Бібліографічний опис

Матвєєв В. В. Розвиток авіапромислових підприємств України через кооперацію з іноземними партнерами / В. В. Матвєєв, О. В. Хірс // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 13. – С. 147-154.

Зібрання