Дослідження міцнісних властивостей сумішей на відпрацьованих пісках

Ескіз недоступний
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
ОФОС, виливки, кольорові сплави, відпрацьована холоднотвердіюча суміш
Бібліографічний опис
Євтушенко Н. С. Дослідження міцнісних властивостей сумішей на відпрацьованих пісках [Електронний ресурс] / Н. С. Євтушенко, С. Д. Євтушенко // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. тез 15-ї Міжнар. наук.-техн. конф., Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018 р. / відп. ред. В. В. Луньов ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Запоріжжя, 2018. – С. 68-69. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана. – URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/4347/4/Conf_non_metallic_inclusions_2018.pdf, вільний (дата звернення 21.01.2022 р.).