Дослідження міцнісних властивостей сумішей на відпрацьованих пісках

Ескіз недоступний

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ОФОС, виливки, кольорові сплави, відпрацьована холоднотвердіюча суміш

Бібліографічний опис

Євтушенко Н. С. Дослідження міцнісних властивостей сумішей на відпрацьованих пісках [Електронний ресурс] / Н. С. Євтушенко, С. Д. Євтушенко // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. тез 15-ї Міжнар. наук.-техн. конф., Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018 р. / відп. ред. В. В. Луньов ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Запоріжжя, 2018. – С. 68-69. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана. – URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/4347/4/Conf_non_metallic_inclusions_2018.pdf, вільний (дата звернення 21.01.2022 р.).