Формування майбутньої наукової еліти в Національному університеті цивільного захисту України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

науково-дослідна робота, курсанти, освіта, НУЦЗУ, наукові кадри, викладацька робота

Бібліографічний опис

Тарадуда Д. В. Формування майбутньої наукової еліти в Національному університеті цивільного захисту України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть / Д. В. Тарадуда // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листопада 2014 р., м. Харків : у 2 ч. Ч. 2 / ред. О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 411-416.