Наука і технологія як засіб екологічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показано, що ціннісна переорієнтація науки на засадах сучасної екологічної культури потребує більшої зваженості науки як "чистої", так і прикладної, оскільки дистанція між ідеальним світом науки і реальністю технічного втілення, між передбачуваним і дійсним ризиком від застосування нової технології стає дедалі значнішою, і це розходження тим більше, чим вищий рівень розвитку суспільства.

Опис

Ключові слова

ціннісна переорієнтація, сучасна екологічна культура, технічне втілення, нові технології, розвиток суспільства

Бібліографічний опис

Юрченко Л. І. Наука і технологія як засіб екологічної безпеки / Л. І. Юрченко, І. В. Цихановська, А. Ю. Кукурудза // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 193-201.

Зібрання