Методика мультифізичного аналізу зв’язаних електромагнітних і теплових процесів в індукційній кухонній плиті та посуді, що нагрівається

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У роботі запропоновано методику мультифізичного чисельного аналізу розподілу зв’язаних електромагнітного та теплового полів індукційної кухонної плити та посуду, що нагрівається, у двовимірній постановці методом скінчених елементів. Враховуються залежності від температури електрофізичних і теплофізичних властивостей матеріалів конструкцій, що розглядаються, а також магнітні властивості магнітом’яких матеріалів.
In the paper a technique for the multiphysics numerical analysis of coupled electromagnetic and thermal fields of the induction cooker andheated dishes in 2D formulation by the Finite Element Method is proposed. Temperature dependences of electrophysical and thermal properties of materials of considered structures as well as magnetic properties of soft magnetic materials are taken into account.

Опис

Ключові слова

електромагнітне поле, теплове поле, мультифізика, комп’ютерне моделювання, метод скінчених елементів, induction cooker, electromagnetic field, thermal field, multiphysics, computer simulation

Бібліографічний опис

Пантелят М. Г. Методика мультифізичного аналізу зв’язаних електромагнітних і теплових процесів в індукційній кухонній плиті та посуді, що нагрівається / М. Г. Пантелят, А. В. Трофімов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 42 (1151). – С. 3-7.