Філософія в сучасному світі

Ескіз недоступний

Дата

2022

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, в яких подано стислий виклад доповідей та повідомлень його учасників. У доповідях висвітлені актуальні філософськи проблеми сучасного суспільства та розвитку філософії науки і техніки, правові та соціокультурні питання української держави, питання духовного та фізичного здоров’я нації. Рекомендовано для провідних науковців, викладачів, аспірантів, а також всіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", філософія, філософські проблеми права, філософські проблеми держави, культурні традиції України, духовне здоров'я нації, фізичне здоров'я нації

Бібліографічний опис

Філософія в сучасному світі [Електронний ресурс] : матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 листопада 2022 р. / гол. ред. Я. В. Тарароєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 225 с. – Укр. та англ. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/59482.