Електроліт міднення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Анотація
Електроліт міднення містить лимонну кислоту та натрій селеністокислий. Додатково містить мідь (II) лимоннокислу (цитрат) і тіокарбамід.
Опис
Ключові слова
патент, корисна модель, гальванотехніка, хімічні реакції, лимонна кислота
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 121564 Україна, МПК C25D 3/38 (2006.01). Електроліт міднення / Смірнова О. Л., Бровін О. Ю., Рутковська К. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2017 05977 ; заявл. 15.06.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. – 3 с.