Використання інноваційних методів навчання для розвитку лідерського потенціалу студентів НТУ "ХПІ"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

комунікативна взаємодія, лідерські якості, конкурентноспроможні фахівці, психолого-педагогічна наука

Бібліографічний опис

Шаполова В. В. Використання інноваційних методів навчання для розвитку лідерського потенціалу студентів НТУ "ХПІ" / В. В. Шаполова, О. Ю. Шульга, Є. В. Шульга // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 154-156.