Винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність наукових електротехнічних центрів України (1960–1991 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

Інститут електродинаміки НАН України, патентно-ліцензійна група, інформаційна підтримка, патентна система

Бібліографічний опис

Тверитникова О. Є. Винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність наукових електротехнічних центрів України (1960–1991 рр.) / О. Є. Тверитникова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2016) : наук. вид. : тези доп. 24-ї міжнар. наук.-практ. конф., [18-20 травня 2016 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 78.