Статус перекладача в сучасному суспільстві

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

перекладач, сучасне суспільство, професіоналізація перекладу, уніфікація та диверсифікація, видимість перекладу

Бібліографічний опис

Даніленко А. Ю. Статус перекладача в сучасному суспільстві / А. Ю. Даніленко // Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі : матеріали 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 17 грудня 2021 р. / ред. кол.: В. М. Мороз [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків, 2022. – С. 29-32.