Coal resources and supply conditions in different countries

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

The dynamics of change of norm of consumption of coal is considered for the production of electric energy. Possibilities of the use of coal are investigational on the production of electric energy on a perspective period. The estimation of coal beds of Hungary and possibility of their use is produced.
Розглянута динаміка зміни норми споживання вугілля для виробництва електричної енергії. Досліджені можливості використання вугілля на виробництво електричної енергії на перспективний період. Зроблена оцінка вугільних покладів Угорщини і можливості їх використання.

Опис

Ключові слова

fuel, norms of expense, economic efficiency, production of electric power, coal, паливо, норми витрати, ефективність економічна, виробництво електроенергії, вугілля

Бібліографічний опис

Kovács F. Coal resources and supply conditions in different countries / F. Kovács // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 106-112.

Зібрання