Електролітичні покриття сплавами на основі олова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

решітка тетрагональна, решітка алмазного типу, пайка, лужно-ціанідний електроліт

Бібліографічний опис

Москаленко А. О. Електролітичні покриття сплавами на основі олова / А. О. Москаленко, В. М. Артеменко, А. А. Майзеліс // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 78-79.