Узагальнена методика розрахунку та проектування гідроагрегату живлення гідросистем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розроблено методику розрахунку і проектування гідроагрегату живлення гідросистем, яка дозволяє покращити показники технічного рівня та підвищити ефективність його експлуатації.
The method of calculation and design of hydraulic power unit of system, which improves the performance of technical level and efficiency of its operation.

Опис

Ключові слова

математична модель, робочий процес, крайові умови, конструктивні параметри, елементи гідроагрегату

Бібліографічний опис

Панамарьова О. Б. Узагальнена методика розрахунку та проектування гідроагрегату живлення гідросистем / О. Б. Панамарьова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 189-193.