Використання альтернативної сировини для виробництва морського палива

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

вуглеводнева сировина, паливо, судноплавство, морські палива, нафтопереробна галузь України

Бібліографічний опис

Чернявський А. В. Використання альтернативної сировини для виробництва морського палива / А. В. Чернявський, А. Б. Григоров // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 16-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 14-16 грудня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 299.