Застосування оксидно-металевих каталізаторів для внутрішньоциліндрового каталізу ДВЗ

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національна академія Національної гвардії України

Анотація

Опис

Ключові слова

забруднюючі речовини, газові викиди автотранспорту, каталітичні реакції, нейтралізатори токсичних викидів, двигуни внутрішнього згоряння, оксидно-металеві каталізатори, плазмово-електролітичне оксидування, комплексні дифосфатні електроліти, солі мангану, солі кобальту

Бібліографічний опис

Каракуркчі Г. В. Застосування оксидно-металевих каталізаторів для внутрішньоциліндрового каталізу ДВЗ / Г. В. Каракуркчі, М. Д. Сахненко, М. В. Ведь // Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 29 березня 2018 р. – Харків : НАНГУ, 2018. – Секція 2. – С. 42-43.