Електронно-мікроскопічне дослідження композиційних покриттів, отриманих вакуумно-дуговим методом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

корозія, фізичні процеси, катоди, вакуумно-дугове осадження, плівки

Бібліографічний опис

Тарасенко К. О. Електронно-мікроскопічне дослідження композиційних покриттів, отриманих вакуумно-дуговим методом / К. О. Тарасенко, А. В. Таран, О. Г. Багмут // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 52-54.