Низькоінтенсивне оптичне випромінювання, пристрої для екстракорпорального оптичного опромінення на базі світлодіодів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

електрична енергія, світло, напівпровідникові прилади, біохімічні процеси, медицина

Бібліографічний опис

Шарабарін І. В. Низькоінтенсивне оптичне випромінювання, пристрої для екстракорпорального оптичного опромінення на базі світлодіодів / І. В. Шарабарін, Б. В. Козлов, О. Б. Алмазова // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 120-123.