Исследование вынужденных колебаний лопаточных аппаратов со случайной технологической расстройкой по модели одного сектора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розроблено метод для аналізу рівня вимушених коливань випадково розлагоджених облопачених дисків. Метод базується на підході конденсації стохастичного базису та надає можливість проводити аналіз на основі моделі одного сектору. Метод придатний для випадків локально розташованого технологічного розладу. На основі методу отримані та представлені числові дослідження з усталених вимушених коливань лопаткового апарату 3-го ступеня циліндру низького тику (ЦНТ) парової турбіни з випадковим технологічним розладом.
A method has been developed for analysis of forced response levels for randomly mistuned bladed discs. The method is based on stochastic reduced basis approach and gives an essential possibility to make an analysis using 1 sector model. The method applicable to cases of locally distributed technological mistuning and allows for this case to use of industrial-size sector models of bladings for analysis of forced vibrations of randomly mistuned system. The numerical researches of steady forced vibrations of technologically mistuned bladed disk of a 3-rd stage low pressure cylinder (LPC) of a steam turbine have been done.

Опис

Ключові слова

турбомашины, вибрационная прочность, циклическая симметрия, паровая турбина, вероятностные характеристики

Бібліографічний опис

Ларин А. А. Исследование вынужденных колебаний лопаточных аппаратов со случайной технологической расстройкой по модели одного сектора / А. А. Ларин, В. А. Жовдак // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 89-99.

Зібрання