Геологія нафти і газу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація

Тексти представлено у авторській редакції. Автори несуть повну відповідальність за зміст доповідей, а також добір, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей. Публікації пройшли внутрішнє рецензування.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", конференції студентські, геологія нафти, геологія газу, геологія родовищ, нафтові родовища, газові родовища, розробка родовищ

Бібліографічний опис

Геологія нафти і газу : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студ. та аспірантів, 19-20 квітня 2018 р. / ред. кол. В. А. Пересадько [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. н.-д. ін-т природних газів. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 89 с.