Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту "Розрахунок основних систем установок з ДВЗ"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При виконанні розділу дипломного проекту «Розрахунок основних систем установок з ДВЗ» важливо правильно обрати основні параметри системи змащення і системи охолодження, розрахувати агрегати, що входять у ці системи. Дані методичні вказівки призначені для допомоги студентам у вирішенні цих питань. Методичні вказівки дозволяють обрати вихідні дані та виконати розрахунки за сучасними методиками масляних насосів, масляних центрифуг, масляних охолоджувачів, насосів системи охолодження, радіаторів та вентиляторів системи охолодження.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, машинобудування, напруга, електрична енергія, розрахунок радіатору, розрахунок вентилятора, розрахунок масляних насосів

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту "Розрахунок основних систем установок з ДВЗ" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: С. С. Кравченко, О. Ю. Ліньков, В. О. Пильов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 34 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71877.