Електроліт для формування каталітично активних кобальтовмісних оксидних покривів на алюмінії та його легованих сплавах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Електроліт для формування каталітично активних кобальтовмісних оксидних покривів на алюмінії та його легованих сплавах містить сульфат кобальту та пірофосфат калію. Крім цього, плазмово-електролітичне оксидування здійснюють в одну стадію з розчину, при наступному співвідношенні компонентів, (г/л): калію пірофосфат – 66,0…165,0; кобальту сульфат – 14,0…35,0; рН – 10,5…12,0.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, кобальтовмісні покриви, кислота борна, кобальту сульфат, анодне травлення

Бібліографічний опис

Пат. 115955 Україна, МПК C25D 3/12 (2006.01), C25D 11/02 (2006.01), C25D 11/04 (2006.01), C25D 11/06 (2006.01). Електроліт для формування каталітично активних кобальтовмісних оксидних покривів на алюмінії та його легованих сплавах [Текст] / М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, Г. В. Каракуркчі, А. С. Горохівський, Т. П. Ярошок ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № a 2016 05066 ; заяв. 06.05.2016 ; публ. 10.05.2017, Бюл. № 9. – 6 с.