Установка для сортування овець за кольором шерсті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
ФОП Панов А. М.

Анотація

Опис

Ключові слова

блок лазерної діагностики, формування стада, бокси, спосіб спектроскопії відбитого випромінювання

Бібліографічний опис

Цибух А. В. Установка для сортування овець за кольором шерсті / А. В. Цибух, М. Л. Лисиченко // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 06-07 грудня 2018 р. – Харків : Панов А. М., 2018. – С. 105-106.