Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дана стаття присвячена негативному впливу безробіття на економічну й соціальну сферу України. У роботі пропонуються шляхи й засоби усунення негативних наслідків безробіття на економічній і соціальній сфері в Україні.
This research paper highlights the influence of unemployment into the economic and social sphere in Ukraine. The paper proposes ways and means to eliminate the negative effects of unemployment into the economic and social sphere in Ukraine.

Опис

Ключові слова

безробіття циклічне, безробіття сезонне, безробіття природнє, безробіття фрикційне, безробіття структурне, економіка національна, сила робоча, криза фінансова, ринок праці, місця робочі, cyclic unemployment, seasonal unemployment, natural unemployment, frictional unemployment, structural unemployment

Бібліографічний опис

Рожко В. І. Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни / В. І. Рожко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 70-76.

Зібрання