Вплив програмного забезпечення на сумарну похибку цифрових засобів вимірювальної техніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

мікропроцесори, метрологічні характеристики, алгоритми, результат вимірювання

Бібліографічний опис

Коржов І. М. Вплив програмного забезпечення на сумарну похибку цифрових засобів вимірювальної техніки / І. М. Коржов, О. Є. Тверитникова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2016) : наук. вид. : тези доп. 24-ї міжнар. наук.-практ. конф., [18-20 травня 2016 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 68.