C# language programming

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Анотація

The present theoretical and practical guide concerns the study of C# programming language, version 4.5. The guide includes a lot of examples of coding with different difficulty level. The examples contain the theoretical explanations of each coding part. All the mentioned programs are given with the outgoing results. Each subject contains the practical examples for individual work or laboratory work. The guide is structured according to the complexity approach, starting from the basic knowledge and step-by step explanation of more specific features of C# programming language. The guide contains the education material for 161st specialty namely “Chemical technology and engineering”.
Навчально-методичний посібник присвячений вивченню мови програмування С# 4.5. Наведено велику кількість прикладів написання програм різної складності. До прикладів надаються пояснення. Усі програми забезпечені результатами виконання. До кожної теми подані практичні завдання для виконання лабораторних робіт. Матеріал розміщено за принципом поступовості, починаючи з основ до більш складних можливостей мови програмування С #. Призначено для студентів спеціальності 161 "Хімічна технологія та інженерія".

Опис

Ключові слова

programs, linear structure, branch structure, iterations, vectors, one-dimension arrays

Бібліографічний опис

Arsenyeva O. P. C# language programming : theoretical and practical guide in "Computer Science" : in 2 vol. Vol. 1 / O. P. Arsenyeva, L. V. Solovey ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". – Kharkiv : NTU "KhPI", 2019. – 104 p.