Метод розробки метамоделей на основі логічних моделей предметних областей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Відомий метод R-функцій В. Л. Рвачова для розв’язання задач аналітичної геометрії використовує множини функцій кількох змінних, що мають властивості, тісно пов’язані з властивостями булевих функцій. В даній роботі для розробки метамоделей пропонується використовувати теж логічні моделі предметних областей. Розглянуто приклад.
The well-known method of R-functions of V. Rvachov for solving problems of analytic geometry, uses a set of functions of several variables which have properties, closely associated with properties of Boolean functions. In this work it is also suggested to use the logical models of subject domains for metamodels development. An example is considered.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, предметна область, мова моделювання, логічні моделі, R-функції

Бібліографічний опис

Межуєв В. І. Метод розробки метамоделей на основі логічних моделей предметних областей / В. І. Межуєв, О. М. Литвин, О. О. Литвин // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 153-161.

Зібрання