Методичні вказівки до лабораторної роботи "Визначення механічних втрат двигунів"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Оцінка резервів вдосконалення ефективних показників двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) пов’язана c визначенням індикаторних показників і механічних втрат. Індикаторні показники характеризують рівень доведеної робочого процесу, механічні втрати – рівень доведеної конструктивних елементів двигуна. Індикаторні показники визначають експериментальним або розрахунковим методами. Експериментальний метод пов’язаний з індиціюванням зміни тиску в циліндрі (зазвичай в одному) двигуна з подальшим розрахунком індикаторної роботи, індикаторного коефіцієнта корисної дії (ККД) і питомої індикаторного витрати палива. Похибка визначення індикаторних показників при усередненні результатів вимірювань пов’язана з похибкою датчиків тиску та відмітки верхньої мертвої точки (ВМТ) і припущенням, що індикаторні процеси в усіх циліндрах тотожні. Відповідно, похибка визначення індикаторних показників спільно з похибкою визначення при випробуваннях ефективних показників позначається на точності оцінки механічних втрат. Метою лабораторної роботи є вивчення методів й отримання практичних навичок з визначення механічних втрат двигуна.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, двигуни внутрішнього згоряння, коефіцієнт корисної дії, датчики тиску, напруга, електрична енергія, потужність

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до лабораторної роботи "Визначення механічних втрат двигунів" з дисципліни "Випробування ДВЗ" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: С. Ю. Білик, О. Ю. Ліньков, С. С. Кравченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 26 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71871.