Сучасні виклики як перодумова відродження українського національного коду

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

майбутнє українців, позиція Андерсона, визначення нації, національний код

Бібліографічний опис

Чхеайло І. І. Сучасні виклики як перодумова відродження українського національного коду [Електронний ресурс] / І. І. Чхеайло, А. А. Чхеайло // Актуальні проблеми соціального розвитку в суспільстві змін : матеріали 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квітня 2023 р. / заг. ред. А. В. Кіпенський. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – С. 41-43.