Гальванічне покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут промислової власності"

Анотація

Гальванічне покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну, отримане шляхом осадження з комплексного цитратного електроліту на основі сульфату заліза (III). Крім цього, до складу покриття додатково вводиться вольфрам, процес катодного осадження проводять при температурі 20-25 °C імпульсним струмом амплітудою 3,5-6 А/дм² при тривалості імпульсу 5·10⁻³ - 1·10⁻² та паузи 1·10⁻² - 2·10⁻².

Опис

Ключові слова

патент, модель корисна, гальванотехніка, електроосадження, молібден, вольфрам, електроліт

Бібліографічний опис

Пат. 93318 Україна, МПК C25D 3/20 (2006.01). Гальванічне покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну [Текст] / М. В. Ведь, Г. В. Каракуркчі, М. Д. Сахненко. С. І. Зюбанова, І. Ю. Єрмоленко ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2014 04347 ; заяв. 22.04.2014 ; публ. 25.09.2014, Бюл. № 18. – 5 с.