Зміни в стратегії розвитку малого підприємництва у зв'язку зі світовою пандемією Covid-19

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.43

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

В статті зазначено які підприємства відносять до малого та середнього бізнесу, визначено їх головну перевагу. Проведений аналіз впливу Сovid-19 на діяльність окремих секторів економіки України. Наданий перелік заходів для стабільного поліпшення фінансової ситуації малого і середнього бізнесу після виходу їх із карантину. Зазначений перелік складових стратегії відновлення й особливої тактики щодо запобігання закриття малого і середнього бізнесу, що вивели власне підприємці України.
The article examines enterprises belonging to small and medium-sized businesses, their main market advantage is determined. The impact of Covid-19 on the activities of certain sectors of the Ukrainian economy is analyzed in detail. A list of measures was provided to stabilize and improve the financial situation of small and medium-sized businesses after their release from quarantine. The components of the recovery strategy and special tactics to prevent the closure of small and medium-sized businesses have been determined, based on information received, in fact, from Ukrainian entrepreneurs. The consequences of the coronavirus pandemic significantly affect the economic development of the state, leading to a slowdown in the global economy as a whole. This can lead to the extinction of business activity in Ukraine, which will automatically lead to an increase in unemployment.

Опис

Ключові слова

підприємництво, стратегія розвитку підприємства, пандемія Covid-19, бізнес-напрямки, малі та середні підприємства, бізнес, entrepreneurship, small and medium-sized enterprises, entrepreneurship development strategy, pandemic Covid-19, business, business lines

Бібліографічний опис

Тверська Я. М. Зміни в стратегії розвитку малого підприємництва у зв'язку зі світовою пандемією Covid-19 / Я. М. Тверська, М. В. Літвиненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 43-47.