Геологія нафти і газу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація

Тексти представлено у авторській редакції. Автори несуть повну відповідальність за зміст доповідей, а також добір, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей. Публікації пройшли внутрішнє рецензування.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", конференції студентські, геологія нафти, геологія газу, корисні копалини, геологія родовищ, нафтогазова інженерія

Бібліографічний опис

Геологія нафти і газу : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. студ. та аспірантів, 16-17 травня 2017 р. / ред. кол. В. А. Пересадько [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 97 с.