Раціональне управління персоналом як одна із найважливіших складових діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті розглянуто управління персоналом підприємства як процес, який є важливою ланкою в діяльності підприємства в сучасних ринкових умовах, а також приділено увагу проблемам відбору та підбору персоналу.
The article considers the personnel management of the enterprise as a process which is an important part in the activities of the enterprise in a modern market economy, but also paid special attention to problems of selection and recruitment.
Опис
Ключові слова
організація, відбір персоналу, підбір персоналу
Бібліографічний опис
Обидєннова Т. С. Раціональне управління персоналом як одна із найважливіших складових діяльності підприємства / Т. С. Обидєннова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 13. – С. 74-78.
Зібрання