Информациональный работник: проблемы становления и развития

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

интеллектуальная деятельность, информационные ресурсы, конкурентность, рынок труда, инновационные пути решения, требования

Бібліографічний опис

Рубаха М. А. Информациональный работник: проблемы становления и развития / М. А. Рубаха // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 8–9 квітня 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. - С. 238-239.