Особливості сформованості лідерських якостей у волонтерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

волонтерська діяльність, волонтери-лідери, лідерські якості у волонтерів, стратегічне мислення волонтерів-лідерів

Бібліографічний опис

Трунова Т. Ю. Особливості сформованості лідерських якостей у волонтерів [Електронний ресурс] / Т. Ю. Трунова ; наук. керівник А. І. Черкашин // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 18-19 квітня 2024 р. / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 222-224.